Vinstplan och fakta

Andra lånet 2013 (13:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 9-22 oktober 2013
Förfallodag 13 november 2018
Börsnotering 26 november 2013
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,00%
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,70%
Garantivinster Vid dragning i februari

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandande och 10 följder
Serienummer 1 - 420
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 420 000 st
Lånebelopp 2 100 mkr

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari 2014-2018 med garantivinster (0,85%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 467 934 000
500 2 432 1 216 000
350 42 000 14 700 000
Summa 44 900 17 850 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i augusti 2014-2018 (0,15%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 467 934 000
500 2 432 1 216 000
Summa 2 900 3 150 000

Villkor 13:2Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  21 000 000 kr

Antal vinster per år :  47 800 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2014

10 februari, 11 augusti.

2015

9 februari, 10 augusti.

2016

8 februari, 8 augusti.

2017

6 februari, 7 augusti.

2018

5 februari, 6 augusti.