Vinstplan och fakta

Andra lånet 2011 (11:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 19 oktober - 1 november
Förfallodag 23 april 2014
Börsnotering 8 december 2011
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,60%
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,30%
Garantivinster Vid dragning i jan och aug 2012, mar och aug 2013 samt mar 2014.
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i jan och aug 2012, mar och aug 2013 samt mar 2014 med garantivinster (0,3%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 261 522 000
500 5 656 2 828 000
75 58 000 4 350 000
Summa 63 918 8 700 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandande och 10 följder
Serienummer 1 - 580
Ordningsnummer 1 001-2 000
Antal obligationer 580 000
Lånebelopp 2 900 mkr

Villkor 11:2Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  17 400 000 kr

Antal vinster per år :  127 836 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2012

16 januari, 27 augusti.

2013

18 mars, 26 augusti.

2014

24 mars.