Vinstplan och fakta

Andra lånet 2010 (10:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 13 - 26 oktober 2010
Förfallodag 10 november 2014
Börsnotering 2 december 2010
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,00 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,70 %
Garantivinster Vid dragning i jan och juli 2011 samt apr och okt 2012-2014
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i januari och juli 2011 samt april och oktober 2012-2014 med garantivinster (0,50%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 69 345 000
1 000 799 799 000
 500 15 512 7 756 000
175 132 000 23 100 000
Summa  148 381  33 000 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 1 320
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 1 320 000
Lånebelopp 6 600 mkr

Villkor 10:2Läs villkoren 2010:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  66 000 000 kr

Antal vinster per år :  296 762 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2011

24 januari, 25 juli.

2012

23 april, 22 oktober.

2013

22 april, 21 oktober.

2014

28 april, 20 oktober.