Vinstplan och fakta

Andra lånet 1996 (1996:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 11 - 22 november 1996
Förfallodag 15 april 2003
Börsnotering 16 december 1996
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 4,2%
Garantivinster 20-följd, skattefri/år 3,0%
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid den första dragningen den 14 april 1997  (1,7%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
100 000 17 1 700 000
10 000 210 2 100 000
5 000 336 1 680 000
2 000 840 1 680 000
1 000 8 640 8 640 000
200 120 000 24 000 000
Summa  130 044 40 800 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragningar 2-19 (1,4%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
100 000 16 1 600 000
10 000 62 620 000
5 000 172 860 000
2 000 360 720 000
1 000 4 800 4 800 000
200 120 000 24 000 000
 Summa       125 411 33 600 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 20-följder
Serienummer 1 - 2 400
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 2 400 000 st
Lånebelopp 2 400 mkr

Villkor 1996:2

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  100 800 000 kr

Antal vinster per år :  376 233 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1997

14 april, 18 augusti, 15 december.

1998

20 april, 17 augusti, 14 december.

1999

12 april, 16 augusti, 13 december.

2000

10 april, 14 augusti, 11 december.

2001

2 april, 6 augusti, 3 december.

2002

8 april, 5 augusti, 9 december.

2003

7 april.