Vinstplan och fakta

Första lånet 2005 (2005:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 2 - 15 mars 2005
Förfallodag 14 oktober 2009
Börsnotering 22 april  2005
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,8%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i mars och september
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars och september med garantivinster (0,7%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 50 500 000
1 000 1 440 1 440 000
500 13 320 6 660 000
250 96 000 24 000 000
 Summa 110 811 33 600 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni och december ( 0,2%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 50 500 000
1 000 1 440 1 440 000
500 13 320 6 660 000
 Summa          14 811 9 600 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 4 800
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 4 800 000 st
Lånebelopp 4 800 mkr

Villkor 2005:1Läs villkor för 2005:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  86 400 000 kr

Antal vinster per år :  251 244 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2005

13 juni, 19 september, 12 december.

2006

20 mars, 12 juni, 18 september,
11 december.

2007

19 mars, 11 juni, 24 september,
10 december.

2008

10 mars, 23 juni, 22 september,
8 december.

2009

23 mars, 22 juni, 21 september.