Vinstplan och fakta

Andra lånet 2005 (2005:2)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 12 - 25 oktober 2005
Förfallodag 26 oktober 2010
Börsnotering 30 november 2005
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,5%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 0,7%
Garantivinster Vid dragning i juni
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni med garantivinster  (0,968%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 76 760 000
1 000 1 520 1 520 000
500 13 808 6 904 000
350 76 000 26 600 000
Summa  91 405 36 784 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari och oktober (0,266%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 76 760 000
1 000 1 520 1 520 000
500 13 656 6 828 000
 Summa            15 253 10 108 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 3 800
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 3 800 000 st
Lånebelopp 3 800 mkr

Villkor 2005:2Läs villkor för 2005:2 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  57 000 000 kr

Antal vinster per år :  121 911 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2006

13 februari, 12 juni, 9 oktober.

2007

12 februari, 11 juni, 8 oktober.

2008

11 februari, 9 juni, 13 oktober.

2009

16 februari, 8 juni, 12 oktober.

2010

15 februari, 14 juni, 11 oktober.