Vinstplan och fakta

Första lånet 2001 (2001:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 21 mar - 3 apr 2001
Förfallodag 4 mars 2005
Börsnotering 8 maj 2001
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,9%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,0%
Garantivinster Vid dragning i februari och augusti
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari och augusti med garantivinster (0,785%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 5 250 000
10 000 89 890 000
1 000 3 560 3 560 000
250 40 000 10 000 000
Summa  43 655 15 700 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i maj och november (0,665%)  
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 20 1 000 000
10 000 476 4 760 000
1 000 6 540 6 540 000
 Summa  7 037 13 300 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50-följder
Serienummer 1 - 2 000
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 2 000 000 st
Lånebelopp 2000 mkr

Villkor 2001:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  58 000 000 kr

Antal vinster :  101 384 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2001

28 maj, 27 augusti, 26 november.

2002

25 februari, 27 maj, 26 augusti,
25 november.

2003

24 februari, 26 maj, 25 augusti,
24 november.

2004

23 februari, 24 maj, 30 augusti,
29 november.

2005

28 februari.