Vinstplan och fakta

Första lånet 2006 (2006:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 17 - 30 maj 2006
Förfallodag 28 mars 2011
Börsnotering 7 juli 2006
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,0%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 0,8%
Garantivinster Vid dragning i november
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i november med garantivinster (1,1%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 74 740 000
1 000 1 592 1 592 000
500 14 936 7 468 000
400 72 000 28 800 000
Summa  88 603 39 600 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari, maj och augusti (0,3%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 74 740 000
1 000 1 592 1 592 000
500 14 936 7 468 000
 Summa           16 603 10 800 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 3 600
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 3 600 000 st
Lånebelopp 3 600 mkr

Villkor 2006:1Läs villkor för 2006:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  72 000 000 kr

Antal vinster per år :  138 412 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2006

28 augusti, 27 november.

2007

26 februari, 28 maj, 27 augusti,
26 november.

2008

25 februari, 26 maj, 25 augusti,
24 november.

2009

23 februari, 25 maj, 31 augusti,
30 november.

2010

22 februari, 31 maj, 30 augusti,
29 november.

2011

28 februari.