Vinstplan och fakta

Andra lånet 1999 (1999:2)
Nominellt belopp 2 000 kr 
Försäljningsperiod 25 aug - 7 sep 1999
Förfallodag 8 november  2002
Börsnotering 7 oktober 1999
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2000 4,5%
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2001 och 2002 2,43%
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragningar år 2000  (0,375%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 2 2 000 000
200 000 34 6 800 000
20 000 125 2 500 000
2 000 2 978 5 956 000
Summa  3 139 17 256 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragningar år 2001 och 2002 (2,428%)           
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 24 24 000 000
200 000 201 40 200 000
20 000 966 19 320 000
2 000 14 084 28 168 000
 Summa           15 275 111 688 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50-följder
Serienummer 1 - 2 300
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 2 300 000 st
Lånebelopp 2 300 mkr

Villkor 1999:2 

Vinstinformation

1 : 

1 : 

1 : 

Dragningsdagar

2000

24 januari, 21 februari, 27 mars,
25 april, 22 maj, 26 juni,
24 juli, 28 augusti, 25 september,
23 oktober, 20 november, 11 december.

2001

5 november.

2002

4 november.