Vinstplan och fakta

Första lånet 1996 (1996:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 29 apr - 10 maj 1996
Förfallodag 27 oktober 2003
Börsnotering 24 juni 1996
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 5,1%
Garantivinster 20-följd, skattefri/år 3,0%
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid den första dragningen den 30 september 1996  (2,0%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 8 8 000 000
100 000 70 7 000 000
10 000 700 7 000 000
5 000 1 320 6 600 000
1 000 16 400 16 400 000
200 225 000 45 000 000
Summa  243 498 90 000 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragningar 2-22 (1,7%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 4 4 000 000
100 000 17 1 700 000
10 000 330 3 300 000
5 000 630 3 150 000
2 000 1 575 3 150 000
1 000 16 200 16 200 000
200 225 000 45 000 000
 Summa           243 756 76 500 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 4 500
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 4 500 000 st
Lånebelopp 4 500 mkr

Villkor 1996:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  229 500 000 kr

Antal vinster :  731 268 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1996

30 september.

1997

10 februari, 9 juni, 6 oktober.

1998

9 februari, 8 juni, 5 oktober.

1999

8 februari, 7 juni, 4 oktober.

2000

7 februari, 5 juni, 2 oktober.

2001

5 februari, 5 juni, 1 oktober.

2002

4 februari, 3 juni, 7 oktober.

2003

10 februari, 16 juni, 20 oktober.