Vinstplan och fakta

Andra lånet 1998 (1998:2)
Nominellt belopp 1 000
Försäljningsperiod 12 - 23 okt 1998
Förfallodag 12 december 2008
Börsnotering 27 november 1998
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,3%
Garantivinster 25-följd, skattefri/år 1,4%
Garantivinster Vid dragning i december
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni  (0,95%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 3 3 000 000
10 000 3 405 34 050 000
Summa  3 408 37 050 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i december  (2,35%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 3 3 000 000
10 000 3 405 34 050 000
350 156 000 54 600 000
 Summa            159 408 91 650 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid jubileumsdragningen 15 december 1998             
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
100 000 80 8 000 000
 Summa      80 8 000 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 25-följder
Serienummer 1 - 3 900
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 3 900 000 st
Lånebelopp 3 900 mkr

Villkor 1998:2

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  128 700 000 kr

Antal vinster per år :  162 816 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

1999

7 juni, 6 december.

2000

5 juni, 4 december.

2001

11 juni, 10 december.

2002

3 juni, 2 december.

2003

2 juni, 1 december.

2004

7 juni, 6 december.

2005

3 juni, 5 december.

2006

19 juni, 11 december.

2007

4 juni, 3 december.

2008

9 juni, 8 december.