Vinstplan och fakta

Första lånet 1995 (1995:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 27 mar - 7 apr 1995
Förfallodag 17 april 2002
Börsnotering 22 maj 1995
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 6,9%
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 4,0%
Fastställd vinstplan
Vinstplan per dragning (3,45%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
100 000 54 5 400 000
20 000 270 5 400 000
10 000 650 6 500 000
5 000 2 010 10 050 000
1 000 10 800 10 800 000
500 108 000 54 000 000
 Summa 121 785 93 150 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade 10 och 20-följder
Serienummer 1 - 540
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 540 000 st
Lånebelopp 5 400 mkr

Premieobligation 1995:1 är ej registrerad hos VPC. De handlas som tryckta värdepapper.

Villkor 1995:1

Vinstinformation

1 : 

1 : 

1 :