Vinstplan och fakta

Första lånet 2002 (2002:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 10 apr - 23 apr 2002
Förfallodag 4 mars 2005
Börsnotering 27 maj 2002
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 3,5%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,4%
Garantivinster Vid dragning i januari och juli
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i januari och juli med garantivinster  (0,91%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 2 100 000
5 000 249 1 245 000
1 000 2 905 2 905 000
350 50 000 17 500 000
Summa  53 157 22 750 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars, maj, september och november  (0,42%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
50 000 2 100 000
5 000 747 3 735 000
1 000 5 665 5 665 000
 Summa            6 415 10 500 000
Övrig fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50-följder
Serienummer 1 - 2 500
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 2 500 000 st
Lånebelopp 2 500 mkr

Villkor 2002:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  87 500 000 kr

Antal vinster per år :  131 974 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2002

1 juli, 2 september, 4 november.

2003

13 januari, 3 mars, 5 maj,
7 juli, 1 september, 3 november.

2004

12 januari, 1 mars, 3 maj,
5 juli, 6 september, 8 november.

2005

10 januari, 28 februari.