Hoist Finance AB (publ)

Organisationsnummer 556012-8489

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska kontoslag

  • Sparkonto Fast
  • Sparkonto Flex

Brittiska kontoslag / Brittish accounts

  • Overnight Deposit Account
  • Term Deposit Account

Nederländska kontoslag / Dutch accounts

  • Voor dagelijks opvraagbare spaarekeningen (Overnight deposit account)
  • Voor termijndepositorekeningen (Term Deposit Account)

Polska kontoslag / Polish accounts

  • Lokata Terminowa (Term Deposit Account)

Tyska kontoslag / German accounts

  • Festgeld
  • Tagesgeld