Westra Wermlands Sparbank

Organisationsnummer 572000-4489

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Aktiebolagskonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • Ekenkonto
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Inaktivt konto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Privatkonto
 • Privatkonto kombi
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Spara&Bokonto
 • Sparandekonto
 • Sparbankskonto
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning Privat
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid