Virserums Sparbank

Organisationsnummer 533200-5247

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Dackekonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Företagskonto
 • Högräntekonto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Privat-Förmån
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto Ung
 • Specialinlåning
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid