Vadstena Sparbank

Organisationsnummer 524000-5719

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Framtidskonto Max
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Privatkonto
 • Seniorlån
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Special
 • Specialinlåning Fasträntebas
 • Specialinlåning
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Vadstenakonto
 • Valutatoppkonto
 • Valutakoncernkonto SEK
 • Valutatoppkonto
 • WWF-konto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid