Tjörns Sparbank

Organisationsnummer 553300-7943

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto klartext
 • Depåkonto produktränta
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Fasträntekonto TM
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto 47
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Lönekonto 43
 • Lönekonto 48
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placering Företag 81
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto 50
 • Spec inl fasträntebas
 • Specialinlåning priv
 • Tjörnkonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto likvik