Sparbanken i Karlshamn

Organisationsnummer 536200-9481

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Barnsparkonto
 • Depåkonto 1
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto
 • Karlshamnskonto
 • Karlshamnskortet Privat
 • Karlshamnskortet Företag
 • Klientmedelskonto
 • Koncernkonto
 • Kyrkhultskonto
 • Lönekonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Private Banking Företag
 • Private Banking Privat
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto
 • Sparkonto Företag
 • Sparkapitalkonto
 • Sparräkning
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning Fasträntebas
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • VP-konto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid