Sparbanken Tanum

Organisationsnummer 555900-2695

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Depåkonto
 • Depåkonto klartext
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto MAX
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Privatkonto
 • Lönekonto/Pensionskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • PMkonto Nollbas
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Spara&Bokonto
 • Sparkapitalkonto
 • Placeringskonto
 • Specialinlåning STD
 • Tanumskonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto SEK
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto