Sparbanken Skaraborg AB

Organisationsnummer 516401-0141

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto 2101
 • Fasträntekonto 2103
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto kombi
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto Förening
 • Kapitalkonto Företag
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Privatkonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skaraborgskonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Specialinlåning Fastränta BAS
 • Specialkonto
 • Transaktionskonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto SEK
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto