Sparbanken Sjuhärad AB

Organisationsnummer 516401-9852

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto
 • Diskretionärt
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Inaktivt konto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Nettradekonto
 • PB Special
 • PB Special Företag
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Sjuhäradskonto
 • Sjuhäradskonto Företag
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Specialinlåning Privat
 • Specialinlåning företag
 • Transaktionskonto
 • Underkonto
 • Ungdomskonto
 • Ungdomssparkonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • Valutatoppkonto VAL

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid