Sparbanken Rekarne AB

Organisationsnummer 516401-9928

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Premiumkonto
 • Private banking
 • Privatkonto
 • Seniorlån
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Sparkapitalkonto (SPP 01301)
 • Sparkapitalkonto (SPP 01306)
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning företag
 • Specialkonto Privat
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid