Sparbanken Rekarne AB

Organisationsnummer 516401-9928

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 2
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Folksamkonto
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Nyprodlån BRF
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Private banking
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Rekarnekonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Spara & Bokonto
 • Sparandekonto
 • Sparkapitalkonto (SPP 01301)
 • Sparkapitalkonto (SPP 01306)
 • Spec inl fastrtebas
 • Specialinlåning företag
 • Specialinlåning privat
 • Studentsparkonto
 • Transaktionskonto
 • Transaktionskonto 4
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • WWF-konto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto