Sparbanken Gotland

Organisationsnummer 534000-5775

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Barn- och ungdomskonto
 • Bokonto
 • Depåkonto
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Konto Spb Gute
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkapitalkonto
 • Sparkapitalkonto Gute
 • Sparkonto
 • Specialinlåning Företag
 • Specialinlåning Privat
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto

Kontanta medel på:

 •  Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid