Sparbanken Göinge AB

Organisationsnummer 516406-0716

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto (FST02101)
 • Fasträntekonto (FST02103)
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Glimåkrakonto
 • Kapitalkonto F
 • Kapitalkonto V
 • Klientmedelskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto F
 • Placeringskonto P
 • Privatkonto
 • PRO maxkonto
 • Rökekonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Skolspar
 • Spara&Bokonto
 • Sparkapital
 • Sparkonto
 • Specialinl Noll
 • Specialinlåning
 • Specialinl (PSI02302)
 • Trygghetskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid