Sparbanken Alingsås AB

Organisationsnummer 556809-0855

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bokonto
 • Bolån Maxkonto
 • Bosparlånekonto
 • Depåkonto 1
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Folksamkonto
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Inaktiva konton
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Konvertibelkonto
 • PB Special
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto ftg
 • Premiumkonto
 • Privat Banking kto
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkapitalkonto
 • Specialkonto F
 • Specialkonto P
 • Specialinlåning
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Världsnaturkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid