Skurups Sparbank

Organisationsnummer 548000-7409

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Baskonto
 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Inaktiva konton
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Kulkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Privatkonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto
 • Premiumkonto
 • Seniorlån
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Skurups Sparbank Betal- och kreditkort
 • Sparkapitalkonto
 • Specialinlåning
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto