Roslagens Sparbank

Organisationsnummer 514400-7399

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • BUS-konto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Inaktiva konton
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Lantbrukskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Roslagskonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogskonto- Fasträntevillkor
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Spara&Bokonto
 • Sparandekonto
 • Spec inl fastrtebas
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid