Orusts Sparbank

Organisationsnummer 558500-7999

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bosparlånekonto
 • Depåkonto 1
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto Privat
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Orustkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Ftg.
 • Privatkonto
 • Privatkonto Special
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning Privat
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid