Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Organisationsnummer 556760-6032

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska kontoslag

  • Nordiska Allmänna
  • Nordiska Flex
  • Nordiska Flex Plus
  • Nordiska Flex Företag
  • Nordiska Fix (namnbyte från Solidum Fix)
  • Nordiska Fix Uttag
  • Nordiska Likviditetskonto

Tyska kontoslag

  • Nordiska EUR Deposit Account