Nordnet Bank AB

Organisationsnummer 516406-0021

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

  • Till Depå anslutet konto - Sverige
  • Till Depå anslutet konto - Norge
  • Till Depå anslutet konto - Finland
  • Till Depå anslutet konto - Danmark
  • Sparkonto - Sverige
  • Sparkonto - Norge
  • Sparkonto - Finland
  • Sparkonto - Danmark

Kontanta medel på:

  • Aktiesparkonto (Finland)
  • Investeringssparkonto