Mjöbäcks Sparbank

Organisationsnummer 565000-6520

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Förmånskonto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Lantbrukskonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • PRO Maxkonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparbankskonto
 • Sparkapitalkonto
 • Specialinlåning
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid