Markaryds Sparbank

Organisationsnummer 529000-8506

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Placeringskonto/Fasträntekonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Förmånskonto
 • Klientmedelskonto
 • Markarydskort (Inlåning på Betal- o Kreditkort)
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Privatkonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid