Lekebergs Sparbank

Organisationsnummer 575001-9803

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning företag
 • Annan inlåning privat
 • Depåkonto
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Lekebergskonto
 • Lekebergskonto Ung
 • Lekebergskonto Max
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto företag
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Sparbankskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid