Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Organisationsnummer 516401-9878

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Aktielikvidkonto
 • Fasträntekonto
 • Fastränteplacering Intern Storkund
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Konto Intern Storkund
 • Länskonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Placeringskonto Skog
 • Privatkonto
 • Rörelsekonto Företag
 • Rörelsekonto Lantbruk
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto
 • Tidsbundet skogskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto