Högsby Sparbank

Organisationsnummer 532800-6217

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Företagskonto
 • Högsby Kortet
 • Högsbykontot
 • Jubileumskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto F
 • Privatkonto
 • Privatkonto kombi
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Skolsparkonto
 • Spara&Bokonto
 • Sparandekonto
 • Spec inl fastrtebas
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Specialinlåning
 • Servicekonto Lån
 • Toppkonto
 • Underkoncernkonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto