Häradssparbanken Mönsterås

Organisationsnummer 532800-6209

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Börskonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-spar företag
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Kapitalkonto fören.
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Pensionskonto
 • Personalkonto
 • Privatkonto
 • Privatkonto Kombi
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Sparbankskonto
 • Sparkapitalkonto
 • Spec inl fastrtebas
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning Ftg
 • Strandakonto
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Ungdomssparkonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid