Fryksdalens Sparbank

Organisationsnummer 574000-3420

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto 1
 • E-sparkonto
 • EU-konto
 • Fasträntekonto
 • Frykenkonto
 • Framtidsspar
 • Föreningskonto trans
 • Företagskonto
 • Jubileumskonto
 • Kapitalkonto
 • Kapitalkonto Förening
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Koncernkonto
 • Kulsparkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto FTG
 • Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparbankskonto
 • Specialinlåning Privat
 • Specialinlåning Företag
 • Underkonto
 • Underkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto