Sparbanken Skåne AB (publ)

Organisationsnummer 516401-0091

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Barnsparkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Framtidskonto Max
 • Färs & Frosta Sparkonto
 • Företagskonto
 • HSB Brf-konto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto
 • Placeringskonto Företag
 • Premiumkonto
 • Private Banking
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Seniorlån
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Spara & Bokonto
 • Sparkonto
 • Sparkonto Skåne
 • Sparkonto Special
 • Sparandekonto
 • Sparkapitalkonto
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Specialinlåning fasträntebas
 • Säljarkonto
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto
 • Världsnaturkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid