Falkenbergs Sparbank

Organisationsnummer 549000-5484

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bankbokskonto
 • Barnsparkonto
 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • Falkenbergskonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Premiumkonto
 • Privat Banking
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkonto
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning fast räntebas
 • Specialkonto Företag
 • Specialkonto Privat
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto (inom Koncernkonto)

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Investeringssparkonto (ISK) Fond
 • Fondkonto med likvid