Falkenbergs Sparbank

Organisationsnummer 549000-5484

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Barnsparkonto
 • Bolån Maxkonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Falkenbergskonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag/Förening
 • Placeringskonto Lantbruk
 • Premiumkonto
 • Privat Banking
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparandekonto
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning fast räntebas
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Fondkonto med likvid