Dalslands Sparbank

Organisationsnummer 562500-5243

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Annan inlåning
 • Dalslandskonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Inaktivt konto
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Lönekonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto Företag
 • Privatkonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto SPF00202
 • Skogsskadekonto
 • Sparkapitalkonto SPP00102
 • Sparkonto Företag
 • Spec inl fasträntebas
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning F
 • Specialinlåning P
 • Spec inl rörlig
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto
 • Valutatoppkonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto