Bjursås Sparbank

Organisationsnummer 583201-2495

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Bjursåskonto
 • Depåkonto 1
 • Depåkonto 3
 • e-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Koncernkonto
 • Lönekonto
 • Penningmarknadskonto
 • Pensionskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskonto
 • Servicekonto
 • Skogskonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparkapitalkonto
 • Specialinlåning Ftg
 • Specialinlåning Noll
 • Specialinlåning priv
 • Underkoncernkonto
 • Underkoncernkonto PM
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakoncernkonto S

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto