Åse Viste Sparbank

Organisationsnummer 569000-6670

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Depåkonto
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Lönekonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Placeringskto Ftg
 • Skogskonto
 • Sparbankskonto Privat
 • Specialinlåning
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto
 • Åse och Viste konto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto