Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial

Organisationsnummer 516406-0781

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Ålandsbankens Abp, svensk filial omfattas i första hand av finländsk insättningsgaranti. Om en filial verkar i ett land där insättningsgarantin är mer generös eller omfattande än hemlandets finns möjligheter för filialen att ansöka om komplettering.

Kompletteringen svarar för skillnaden mellan ersättningsnivån enligt hemlandets garanti och den svenska nivån på 1 050 000 kr.

Ålandsbanken Abp, svensk filial har ansökt och beviljats kompletterande anslutning till den svenska insättningsgarantin.

Vissa konton skyddas helt eller delvis av den svenska insättningsgarantin. Dessa konton är:

 • Bankkonto Depåkredit
 • Bankkonto Depåkund
 • Baskonto
 • Baskonto Företag
 • Depå-kontoavtal
 • Dreams sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Klientmedelskonto
 • MasterCard Betal- och Kreditkort
 • Placeringskonto
 • Premiumkonto
 • Valutakonto
 • Valutakonto Depåkund
 • Valutakonto Företag
 • Ålandskonto
 • Ålandskonto Företag
 • Östersjökontot

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkontot
 • Investeringssparkonto Dreams