Omsättning – dagsdata

 

Öppna statistiken i ett nytt fönster: Omsättning – dagsdata

Högerklicka på grafen eller tabellen och välj ”Export” för att spara ner uppgifterna som csv-fil eller öppna dem i Excel.

Statistik över omsättningen av statspapper finns på aggregerad nivå från 1996. De kortare tidsserierna är mer finfördelade, både när det gäller tidsintervall och uppdelningen mellan olika typer av statspapper. Från och med 2004 levereras omsättningen för obligationer uppdelat mellan statsobligationer och realobligationer. Från och med 2012 är omsättningen för statsobligationer uppdelad även mellan obligationer med kortare respektive längre löptid än ett år. Dagsdata finns från 2012. I varje länk finns därför möjlighet att välja olika aggregeringsnivåer genom att välja mellan tidsserierna som heter 1996, 2004 eller 2012. Omsättningen redovisas även fördelad på motpartstyp (svenska och utländska investerare osv.) och kontraktstyp (avista, future, repor osv.). Källa är Riksbanken och statistiken avser nominell volym på andrahandsmarknaden. Riksgälden får data från Riksbanken i början av varje månad och nya data avser då månaden innan. Smärre avvikelser från de uppgifter som Riksbanken publicerar kan förekomma i enstaka fall. I de fall rapportering gjorts till Riksbanken av motparter som inte är återförsäljare till Riksgälden rensas dessa bort.