Hans Lindblad om finansiell stabilitet i finansutskottet

Publikation 5 februari 2019

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad var en av talarna under finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet. Temat var: Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?