Pär Holmbäck om resolution på Finansbolagens Förening

Publikation 15 januari 2016

Pär Holmbäck, senioranalytiker på Riksgälden, höll den 15 januari 2016 ett föredrag på Finansbolagens Förening om de nya reglerna för bankkrishantering.