Hans Lindblad om bankkrishantering på SFF

Publikation 17 augusti 2016

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad talade om finansiell stabilitet och det nya regelverket för hantering av krisdrabbade banker på ett seminarium anordnat av SFF den 17 augusti 2016.