Ann-Christine Hagelin om garantier och lån

Publikation 24 februari 2016

Ann-Christine Hagelin, kreditriskanalytiker på Riksgälden, presenterade den 24 februari 2016 den svenska modellen för hantering av statliga garantier och lån med kreditrisk på en webbaserad konferens anordnad av Världsbanken.

På konferensen Contingent liabilities risk management: Measuring and managing risk related to sovereign guarantees and on-lending talade, förutom Riksgälden, Turkiets finansförvaltning samt representanter från Världsbanken.

Riksgäldens presentation The Swedish Model for Managing Contingent Liabilities

Se konferensen Contingent liabilities risk management: Measuring and managing risk related to sovereign guarantees and on-lending

Världsbanken presenterade även en rapport Contingent Liabilities Risk Management: A Credit Risk Analysis Framework for Sovereign Guarantees and On-Lending. Riksgälden har bidragit med ett stycke om våra lärdomar av kreditriskhantering i en svensk kontext. Rapporten behandlar mer på djupet de olika erfarenheter av metoder för kreditriskhantering, värdering och prissättning som Sverige, Turkiet och Colombia upplevt i respektive lands sammanhang. Rapporten tar även upp Indonesiens implementering av verktyg för att hantera kreditrisk i uppbyggnaden av en statlig garantiapparat.

Världsbankens rapport Contingent Liabilities Risk Management: A Credit Risk Analysis Framework for Sovereign Guarantees and On-Lending