Financial Safety Net Conference – internationell konferens om finanskrishantering

Publikation 18 maj 2015

18-20 maj arrangerade Riksgälden, i samarbete med Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Institutet för finansforskning, en internationell konferens om finansiell krishantering – Financial Safety Net Conference – på Clarion Sign i Stockholm.

Konferensen genomfördes mot bakgrund av det reformarbete som inleddes efter den globala finanskrisen och som syftar till att skapa bättre och effektivare spelregler för hantering av krisande finansiella företag. Både globalt och inom EU formas just nu nya regelverk som på många sätt kommer att förändra spelplanen för finansmarknaderna.

Hans Lindblad höll en presentation om en ny krishanteringsordning.

För program och mer information om Financial Safety Net Conference besök www.fsnc.se (sidan finns inte längre).